top of page

איך יודעים שהגיע הזמן לסיים?

לכאורה אפשר היה לחשוב שארצה להמשיך ולתרגל קריאה עם הילדים כמה שיותר, לא? אך לא כך הדבר.

המטרה שלי היא לעזור לילדים לצמוח, לקדם אותם, כל אחד ואחת מהנקודה בה הם נמצאים. 

 עד לאן? זו שאלה מצוינת! ומאד אינדיבידואלית.

 

הנה דוגמא:

עם דנה תרגלתי קריאה במשך שתי סדרות, 20 מפגשים. מבחינה לימודית היא השתפרה מאד בשטף הקריאה, בשימוש באינטונציה מגוונת, בהבנת הנקרא ובביטחון שלה בקריאה.

מילדה שלא הסכימה לגעת בספר ו/או לקרוא עם אמא שלה, היא עברה תהליך וכיום יכולה לגשת בערב למדף הספרים ולבחור ספר לבד ( למרות שיש עוד על מה לעבוד). 

היא מסכימה לקרוא יחד עם אמא שלה, כמו שהדרכתי אותן . 

המורה שלה ציינה שיש שיפור רב בקריאה.

ויחד עם כל אלה, במהלך המפגשים היא נראית לי קצת יותר חסרת סבלנות וקצת פחות מתרגשת מהמפגשים שלנו, וזה רמז עבורי שייתכן שהגענו למיצוי בשלב זה.

בתיאום עם האם החלטנו על סיום המפגשים בשלב זה, ובמידת הצורך נחזור וניפגש לסדרה נוספת בהמשך. 

bottom of page