top of page

השראה מן הטבע

הטבע מהווה מקור השראה אדיר עבורי. עונות השנה, צמחים, בעלי חיים, מזג אוויר - הכל מבורך.

הנה שתי דוגמאות לשירים אשר נכתבו בעונות שנה ספציפיות, אשר היוו השראה ישירה לכתיבה.

לכל עלה דיבור משלו
מילים וצילום: שולי מיטלברג-השלי

עת אשיל
את העלה האחרון 
של פחדיי,
אלה הטורחים ללחוש בליבי 
כי אינני ראויה מספיק,
עת אאפשר לו לצנוח אל הקרקע
בכדי שיוכל לחזור 
ולהתגלגל באדמה כאהבה,
עת אעז לומר לו,
הנה, היית לצידי
ומלפניי ומאחורי
ושנים רבות עשינו יחד
ועתה 
אין אני זקוקה לך עוד,
הן גדלתי והקשבתי וביקשתי
וראיתי
כי קסמים גדולים באים עלינו
כאשר אנו מוכנים לנסות
ולהתנסות.

או אז,
אעמוד זקופה, 
בנפש חשופה,
אל מול הרוחות,
ואדע בתוכי 
ואזכיר
כי בסתיו נפרשים הזרעים
לארבע רוחות הלב
ומתוך הקור
מגיחות 
התחדשות,
ונביטה.

ובכל בוקר 
אזכיר בנפשי
לכל עלה דיבור משלו
ולכל נשירה מתנה משלה.

נחמת האביב
מילים וצילום: שולי מיטלברג-השלי

באביב טמונה נחמה
כי בסוף החושך יש אור,
והחום מקומו להופיע אחר הקור
ואם עד עכשיו
לא נמצאה הדרך
והייתי ספונה במערה,
מגנה על עצמי מחורפי התודעה,
הגיעה העת 
לשוב ולצאת
לשוטט במרחבי הנשמה,
להעז להביט
אל השמיים,
לנשום צבעים
ולהריח שמחה,
לשמוע זמזום רענן
של רחשי יצירה
ולתת לו לחדור אל גופי,
להזיז, 
להרטיט, 
לזמזם בתוכי
את שירת נשמתי.
באביב טמונה נחמה
עוד יש לאן לצמוח
עוד יבשילו פירות חדשים.

 

bottom of page